Vilka är vi

 

Daniel Ericsson
Leg. Sjukgymnast sedan 2001.
Jobbat på Aktiv Rehab sedan 2003.

Utbildning
Basic Examen OMI
Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Certifierad idrottssjukgymnast (CSPT)
Examen i Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
Magisterexamen i Sjukgymnastik

 

daniel@aktivrehab.nu

 

 


Timmy Gustafsson
Leg. Sjukgymnast sedan 2010.
Jobbat på Aktiv Rehab sedan 2010.

Utbildning
Basic Examen OMI
Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Certifierad idrottssjukgymnast (CSPT)
Examen i Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
Magisterexamen i Sjukgymnastik
Masterexamen i Idrottsvetenskap 

timmy@aktivrehab.nu

 

 


Elin Karlsson
Leg. Sjukgymnast sedan 2008.
Jobbat på Aktiv Rehab sedan 2010.

Utbildning
Basic Examen OMI
Certifierad idrottssjukgymnast (CSPT)

elin@aktivrehab.nu 

 

 


Martin Ouchterlony
Leg. Sjukgymnast sedan 2013.
Jobbat på Aktiv Rehab sedan 2020.

Utbildning
Basic Examen OMI
Akupunktur

martin@aktivrehab.nu

 


 


Elias Gustavsson
Leg. Fysioterapeut sedan 2019.
Jobbat på Aktiv Rehab sedan 2020.

Utbildning
Vidareutbildning inom idrottsmedicin
Pågående specialistutbildning

elias@aktivrehab.nu