Länkar

För idrottsföreningar och idrottare:

Skadad.se
Informativ sida om idrottsskador, rehabilitering och skadeförebyggande.
Karolinska Institutet i samarbete med Capio Artrokliniken och Centrum för idrottsskadeforskning.

 

För sjukgymnaster:

Svensk Idrottsmedicinsk Förening
Kurser, utbildningar, ny forskning för idrottsmedicinare i Sverige.

Specialistordning i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Information om vad det innebär att vara specialistfysioterapeut inom området fysisk aktivitet och idrottsmedicin.