Aktiv Rehab kommer att modernisera och flytta sin verksamhet till Arabygatan 15.
Inriktning mot idrottsmedicin, fysisk aktivitet och ortopedmedcinska
skador kommer att fortsätta genomsyra vår verksamhet.

Har du frågor kring detta, kontakta oss gärna!

 

 

 

 

Anslutna till Landstinget
Sjukgymnastbesöket kostar 100 kr. Frikort inom landstinget gäller.
Ungdomar födda 1998 eller senare erhåller kostnadsfri sjukvård.